Antoni Kopff Blog

List od rodaka

  Szanowny Panie Prezydencie Dudo! Radość moja jest wielka! Spełnia Pan najskrytsze marzenia Polaków, do tej pory gnębionych, uciskanych, okradanych przez ekipę platformy: tuska, kopacz i bronka. Prawi i sprawiedliwi obywatele dali Wam szansę wyrwania kraju ze szponów wrogów - tych wewnętrznych i zewnętrznych. Cieszę się, że Pan, wybitny prawnik z Krakowa jednym ruchem wysłał na śmietnik przepisy ustanowione przez zdrajców, nazywane konstytucją i ułaskawił Mariusza Kamińskiego i odmówił mianowania sędziów Trybunału.  Wsparł Pan z całą swą prezydencką mocą rząd Pani Premier SZYDŁO, który daje gwarancję wspaniałej przyszłości dla niepodległej wreszcie ojczyzny.

 Mam nadzieję, że wyzwolicie się spod terroru tzw. unii europejskiej i pod przewodnictwem Pana obierzecie właściwy kierunek rozwoju. Dziś jeszcze musicie  przezwyciężać skutki narzuconej zależności od niemieckich okupantów, ale minister Waszczykowski już pracuje nad wydostaniem Polski z tego zniewolenia. A kiedy już się to stanie, ruszyć trzeba na wschód -po nasze utracone ziemie pod wodzą ministra Macierewicza. Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy!

Gdyby jednak odwieczni wrogowie znowu pokonali walecznych synów polskiego narodu -deklaruję swą pomoc w postaci darowizny 100$ na budowę pomnika poległych. Polska może zawsze liczyć na hojne dary Polonii amerykańskiej!

Jack Polasky, Trenton

PS. WYSKROBKI : www.wyskrobki2.republika.pl