Antoni Kopff Blog

Wiara czyni cuda

    Trybunał Konstytucyjny podtrzymując wyrok skazujący Dodę na grzywnę z powodu obrazy uczuć religijnych otworzył wreszcie drogę do pełnego poszanowania praw obywatelskich. Już w najbliższej przyszłości każdy. kto słowem lub czynem obrazi czyjekolwiek uczucia związane w wiarą w cokolwiek-  będzie ukarany. Kwestia, czy nazwiemy je uczuciami religijnymi czy  ślepym zaufaniem wymaga jeszcze doprecyzowania, ale każdy obywatel ma prawo chronić swoje przekonania przed drwinami cyników i besserwisserów.

  Czyż bowiem nie zasługuje na ochronę cześć oddawana panu prezesowi, podobnie irracjonalna jak wiara w zmartwychwstanie? Ci wszyscy, którzy kwestionują jego umiejętność czynienia cudów są w mniejszości, lecz ci, którzy tak jak Gowin przejrzeli na oczy dają świadectwo prawdzie -prezes to prawdziwy cudotwórca! Tylko on wie, skąd wziąć pieniądze na podwyżki pensji, na zasiłki dla dzieci, na nierentowne kopalnie, na służbę zdrowia - i wiara w to, że tak będzie powinna być pod ochroną Trybunału! To przecież z tej żoliborskiej krynicy prawdy czerpią siłę jego apostołowie -pan prezydent, pan Macierewicz czy pani Szydło! Oni także powinni być chronieni przed atakami bezbożników, którzy przeciwstawiają cudom prezesa jakieś mętne wyliczenia matematyczne, niezrozumiałe i pokrętne, bezskutecznie podważając kanony wiary w moc proroka. Naród ich sprawiedliwie oceni, a prawo się nimi zajmie!

   Więc już teraz należy skompletować imienną listę niedowiarków, by po cudownym przejęciu władzy mógł pan prezes zgodnie z obietnicami zająć się rozliczeniem tych niegodziwców: zdrajców, faryzeuszy i zaprzańców. Rozejrzyjcie się wokół i nadstawiajcie uszy -kogo by na tej liście umieścić. Ułatwicie zadanie sędziom ludowym, powołanych przez wodza, którzy zrobią wreszcie w kraju pożądany porządek. Bo cuda  cudami, ale ordnung muss sein!

    Bo przecież -po co nam Doda! Duda nie wystarczy?

PS. Czytaj WYSKROBKI   www.wyskrobki2.republika.pl